Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mĩ tăng cường nhập khẩu tôm từ Mêhicô
06 | 11 | 2009
Theo thống kê sơ bộ, lượng tôm từ Vịnh Mêhicô nhập khẩu vào Mĩ trong tháng 9/2009 đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngay cả lượng tôm sản xuất nội địa của Mĩ cũng đã tăng 6% so với mức trung bình trong 5 năm trở lại đây. Lượng cung tôm quá lớn trong khi cầu vẫn ở mức thấp khiến thị trường tôm New York vẫn khá ảm đạm. Theo các nhà bán buôn, giá tôm tại Mĩ sẽ vẫn ở mức thấp, ít nhất là cho tới hết tháng 11 năm nay.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường