Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1/1/2010 áp dụng mức lương tối thiểu mới tại doanh nghiệp
11 | 11 | 2009
AGROINFO - Theo Nghị định 97 Chính phủ vừa ban hành, mức lương tối thiểu (LTT) vùng sắp tới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 80.000 - 180.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/1/2010 sẽ áp dụng mức LTT vùng mới đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


Mức LTT sẽ chia thành 4 vùng, sát với mức tiền công, tiền lương và mức sống tại mỗi vùng: mức LTT của lao động trong nước là: vùng I- 980.000; vùng II- 880.000; vùng III- 810.000; vùng IV- 730.000 đồng/tháng.
Đối với lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: vùng I- 1.340.000; vùng II- 1.190.000; vùng III- 1.040.000; vùng IV- 1.000.000 đồng/tháng.Tính đến đầu tháng 11/2009, mức LTT vùng đang áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước theo từng vùng là 800.000; 740.000; 690.000; 650.000 đồng/tháng và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.200.000; 1.080.000; 950.000; 920.000 đồng/tháng.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ