Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và hạn mức giao đất mới
10 | 12 | 2007
Tại kỳ họp thứ 11, HÐND thành phố Hà Nội đã thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2008, hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

Năm 2008, kế hoạch sử dụng đất của thành phố là 1.636 ha. Trong đó, đất ở có 338 ha gồm 305 ha đất ở đô thị, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất và 33 ha đất ở nông thôn. Có 995 ha đất chuyên dùng, bao gồm 18 ha đất xây dựng trụ sở các cơ quan, 10 ha dành cho mục đích quốc phòng, an ninh, 205 ha đất dành cho khu công nghiệp, 102 ha đất dành cho cơ sở sản xuất kinh doanh, 6 ha đất vật liệu xây dựng. Có 654 ha đất dành cho mục đích công cộng, bao gồm 273 ha đất giao thông, 47 ha đất thủy lợi và mặt nước chuyên dùng, 81 ha dành cho cơ sở văn hóa, 51 ha dành cho cơ sở y tế, 92 ha dành cho cơ sở giáo dục, 49 ha dành cho cơ sở thể dục - thể thao, 28 ha đất chợ, 11 ha đất có di tích, danh thắng, 20 ha đất cho bãi xử lý chất thải. Có 300 ha quỹ đất dự trữ phát triển sử dụng vào các mục tiêu: mục đích đất ở, đất phát triển đô thị, công nghiệp, giao thông.


Năm 2008, dự kiến các nguồn thu từ đất là 4.842 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất 3.623 tỷ đồng (trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 2.700 tỷ đồng), tiền thuê đất 433 tỷ đồng, thuế chuyển quyền sử dụng đất 403 tỷ đồng, lệ phí trước bạ, thuế nhà đất 380 tỷ đồng.


Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2007, ước thực hiện kế hoạch sử dụng đất là 585 ha, đạt 53,5% kế hoạch, trong đó đất ở sử dụng 176 ha, đạt 68,2% kế hoạch, đất chuyên dùng sử dụng 409 ha, đạt 48,9% kế hoạch. Các nguồn thu từ đất trong năm 2007 ước đạt 4.217 tỷ đồng, trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 2.200 tỷ đồng.


- Hạn mức giao đất ở mới áp dụng trong trường hợp tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; giao đất làm nhà ở dãn dân khu vực nông thôn; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẽ, vườn ao trong cùng thửa đất ở. Tại các quận nội thành: diện tích tối thiểu là 40m2, tối đa là 90m2. Các xã giáp quận: diện tích tối thiểu là 60m2, tối đa là 120m2. Các xã đồng bằng: diện tích tối thiểu 80m2, tối đa 180m2. Các xã trung du: diện tích tối thiểu 120m2, tối đa 240m2.


- Hạn mức công nhận đất ở được áp dụng trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Từ đường vành đai 2 trở vào trung tâm thành phố (thuộc bốn quận nội thành cũ, từ Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân vào trung tâm): diện tích đất ở là 120m2. Từ đường vành đai 2 trở ra, diện tích đất ở là 180m2. Các xã giáp ranh các quận, diện tích đất ở là 200m2. Các xã vùng đồng bằng, diện tích đất ở là 300m2. Các xã vùng trung du là 400m2.


- Hạn mức đất ở tối thiểu được tách thửa:


Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên. Diện tích tối thiểu của thửa đất tại các vị trí cụ thể như sau: Giáp đường phố có tên trong đô thị là 40m2 (xây dựng theo quy hoạch tuyến phố), tại khu vực các ngõ, ngách trong đô thị là 30m2 (xây dựng không quá hai tầng), tại khu vực nông thôn là 40m2.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường