Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Braxin: xuất khẩu đường đạt mức kỷ lục trong tháng 11
04 | 12 | 2009
Tổng thư ký Bộ Ngoại Thương của Braxin cho biết, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 11/2009 đạt 1,022 tỷ USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 18,9% so với tháng 10/2009.

Mức tăng nay tăng 13,5% so với mức kỷ lục trước thiết lập được trong tháng 9/2009 là 900 triệu USD.

Về số lượng, Braxin đã xuất khẩu được 2,478 triệu tấn đường trong tháng 11, chỉ ít hơn 2,55 triệu tấn xuất khẩu trong tháng 9/2009.

Lượng xuất khẩu trong tháng 11/2009 tăng 26,8% so với cùng tháng năm gnaói và tăng 10% so với tháng 10/2009.

Trong tổng khối lượng đường Braxin xuất khẩu trong tháng 11 thì có 1,853 triệu tấn đường thô và 624.990 tấn đường trắng.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường