Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đầu tư 1.340 tỷ đồng cho thương hiệu cá tra
12 | 12 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, bao gồm việc hoạch định lại vùng sản xuất, xây dựng hệ thống thống kê và dự báo về tình hình sản xuất, tiêu thụ...

Theo đó, năm 2010, sản lượng cá tra nguyên liệu của vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng đến mục tiêu đạt 1,5 triệu tấn, xuất khẩu đạt 600 ngàn tấn, tiêu thụ nội địa 100 ngàn tấn và giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tạo việc làm cho 20 vạn lao động.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho đề án này vào khoảng 1.340 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2009-2015 cần 800 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 cần 540 tỷ đồng.Báo cáo phân tích thị trường