Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất lúa gạo ở Việt Nam vẫn còn bất cập về giống
01 | 02 | 2010
Thực tế hiện nay các đơn vị cung cấp và hệ thống sản xuất lúa giống nông hộ chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu về giống, còn 70% diện tích nông dân gieo sạ bằng các giống lúa không đạt chất lượng.

Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm nay Indonesia, Myanmar, Campuchia sẽ tăng sản lượng lúa, gạo và sẽ là những đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. Do đó, để tăng sức cạnh tranh, trước tiên phải giúp nông dân Việt Nam cải tiến khâu giống.

Tuy nhiên, thực tế ở nước ta hiện nay là các đơn vị cung cấp và hệ thống sản xuất lúa giống nông hộ chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu về giống, còn 70% diện tích nông dân gieo sạ bằng các giống lúa không đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, với từ 70 - 80 loại giống lúa khác nhau, nhưng hướng chọn dòng lại khác nhau ở từng nhà cung cấp nên hạt giống siêu nguyên chủng của cùng một giống cũng không đồng nhất. Cộng thêm việc chất lượng quá chênh lệch ở từng cơ sở sản xuất giống, khiến chất lượng hạt gạo Việt Nam thường bị đánh giá thấp.Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ