Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hơn 65 triệu USD phát triển chăn nuôi
19 | 05 | 2010
Ngày 18-5, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chỉ định là ngân hàng phục vụ dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”

Theo TTXVN, Agribank sẽ quản lý 42,1 triệu SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) tương đương 65,26 triệu USD theo Hiệp định tài trợ tín dụng giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng Giám đốc Agribank sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy định để phục vụ tốt việc thực hiện khoản vay này.

Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” có tổng vốn đầu tư là 79,03 triệu USD, trong đó vốn ODA là 65,26 triệu USD, vốn đối ứng là 3,4 triệu USD, vốn khác là 10,37 triệu USD từ nguồn vốn tư nhân.

Dự án nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi thông qua nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chuỗi sản phẩm chăn nuôi theo hướng chăn nuôi sạch từ trang trại đến bàn ăn.Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường