Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khó thực hiện kế hoạch mua tạm trữ 200.000 tấn càphê
07 | 06 | 2010
Theo hiệp hội Càphê cacao Việt Nam (Vicofa), nhiều khả năng kế hoạch thu mua tạm trữ càphê nhằm bình ổn giá khó thực hiện được.

Nguyên nhân: việc giải ngân nguồn vốn mua tạm trữ chỉ tập trung vào một ngân hàng (Agribank) nên tiến độ giải ngân chậm. Có thể đến hết ngày 15.7 vẫn không thu mua đủ 200.000 tấn càphê dự trữ như kế hoạch.Theo SGTT
Báo cáo phân tích thị trường