Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Gần 4,5 tỷ đồng phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa và lợn
05 | 07 | 2010
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán thực hiện Chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chăn nuôi lợn (đợt 1) năm 2010.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 4,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa gần 3,4 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn hơn 1 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT phân bổ dự toán kinh phí cho Trung tâm Phát triển gia súc lớn Hà Nội triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự toán theo nội dung kế hoạch được giao.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường