Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỗi ha chè cho thu nhập 19,5 triệu đồng/năm
05 | 08 | 2010
Hiệp hội chè Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị quốc tế chè Việt Nam lần thứ 2 tại Hà Nội, nhằm đánh giá lại thực trạng ngành sản xuất chè Việt Nam và bàn giải pháp phát triển ngành chè trong thời gian tới.

Hiện tại, nước ta đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè, thị trường xuất khẩu mở rộng ra 70 nước và lãnh thổ trên thế giới, giải quyết việc làm cho khoảng hơn sáu triệu người. Tổng diện tích chè khoảng 130.000 ha, năng suất trung bình 6,5 tấn/ha, cho thu nhập 19,5 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, ngành sản xuất chè còn những hạn chế, như tính tổ chức trong sản xuất chè chưa cao, còn manh mún và nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu chưa đáp ứng được yêu cầu của năng lực chế biến. Giá chè xuất khẩu của Việt Nam thấp, chủ yếu xuất khẩu thô.

Thời gian tới, ngành chè sẽ tập trung quy hoạch lại diện tích trồng chè; tăng cường quản lý kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao giá trị gia tăng của chè thành phẩm; kiểm soát chặt chẽ quy trình từ trồng, thu hái đến chế biến để bảo đảm tiêu chí chè an toàn.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ