Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nghệ An: Huyện Anh Sơn xây dựng vùng chuyên canh chè để xoá nghèo
24 | 09 | 2007
Huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đang tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc hơn 1.860 ha chè hiện có, tiếp tục đầu tư xây dựng vùng chuyên canh chè tập trung, phấn đấu mỗi năm trồng mới từ 250 ha đến 300 ha ^để đưa diện tích chè của huyện lên 3.000 ha vào năm 2010
Đây là một hướng đi mới giúp đồng bào các xã phát triển cây chè, góp phần xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

Để đạt được kế hoạch trên, huyện Anh Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ cho nông dân về đầu tư giống, vật tư phân bón…giúp các xã phát triển vùng chè bền vững, huyện đã quy hoạch hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng. Huyện hướng dẫn nông dân xây dựng các hồ đập nhỏ trong vùng chè để vừa có nước tưới giữ độ ẩm cho cây chè và phát triển chăn nuôi gia cầm. Ngoài việc hỗ trợ giống mới, mỗi hộ trồng 1 ha chè được vay 5 triệu đồng, huyện trích ngân sách trả lãi suất ngân hàng trong thời gian 3 năm. Mặt khác, huyện Anh Sơn tiến hành làm thủ tục giao quyền sử dụng đất cho nông dân để người trồng chè yên tâm sản xuất. Phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái chè cho nông dân. Đặc biệt, huyện khuyến cáo cho nông dân chỉ trồng loại giống chè mới như LDP1, LDP2 cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt có giá trị thương phẩm cao. Xã Phúc Sơn là địa phương đưa cây chè công nghiệp vào trồng gần 30 năm nay, với diện tích hơn 250 ha, nguồn thu nhập từ sản phẩm chè đã giúp người dân gắn bó với cây chè, ổn định cuộc sống./.Nguồn: agroviet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ