Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2010 và Triển vọng 2011"
15 | 03 | 2011
Kính thưa quý độc giả, tiếp theo loạt báo cáo thường niên ngành hàng năm 2009 và triển vọng năm 2010, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố "Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2010 và Triển vọng 2011".

Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong năm 2010 và những nhận định trong năm 2011.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Tình hình sản xuất, thương mại của Việt Nam và thế giới năm 2011
(2) Những rào cản nội tại của nền sản xuất – chế biến – xuất khẩu thủy sản Việt Nam;
(3) Những vấn đề nổi bật của thương mại thủy sản Việt Nam năm 2010;
(4) Hệ thống chỉ số thương mại thủy sản Việt Nam cùng những nhận định về các thị trường tiềm năng cho thủy sản Việt Nam xuất khẩu;
(5) Diễn biến thị trường cá phile đông lạnh, tôm đông lạnh và tôm chế biến – những thị trường quan trọng của Việt Nam;
(6) Hệ thống chỉ số thương mại thế giới;
(7) Triển vọng thị trường thủy sản và giá cả các loại thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

"Báo cáo thường niên Thủy sản 2010 và Triển vọng 2011" sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Tổ chức thông tin thương mại quốc tế (ITC), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường