Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
20 | 05 | 2011
Thực hiện hoạt động “Hỗ trợ tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm cho các DNVVN/cơ sở sản xuất trong các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở khu vực nông thôn” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.
Thực hiện hoạt động “Hỗ trợ tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm cho các DNVVN/cơ sở sản xuất trong các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở khu vực nông thôn” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.

Trung tâm Thông tin phát triển nông thôn cần tuyển dụng cho 02 vị trí chuyên gia như sau:
1. Chuyên gia 1: Bồi dưỡng kiến thức về mẫu mã sản phẩm truyền thống và hiện đại cho doanh nghiệp/ làng nghề thủ công mỹ nghệ
2. Chuyên gia 2: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy về Thị trường và tiếp cận thị trường thương mại điện tử cho các DNVVN trong các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở khu vực nông thôn.

I. Mục tiêu công việc
- Hỗ trợ DNVVN lĩnh vực thủ công mỹ nghệ nâng cao kiến thức về phát triển và hoàn thiện mẫu mã sản phẩm mang tính truyền thống và hiện đại.
- Hỗ trợ DNVVN lĩnh vực thủ công mỹ nghệ nâng cao hiểu biết về thị trường thương mại điện tử và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường thương mại điện tử

II.  Các công việc chi tiết
1. Chuyên gia 1:
a. Xây dựng giáo trình về mẫu mã sản phẩm sản phẩm và truyền thống cho doanh nghiệp/cơ sở sản xuất làng nghề gỗ mỹ nghệ Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung chính sau:
• Giới thiệu về lịch sử  mỹ thuật của Việt Nam nói chung và các làng nghề đồ gỗ của Việt Nam
• Giới thiệu ý nghĩa và lịch sử các sản phẩm đồ gỗ truyền thống, có hình ảnh minh họa cụ thể.
• Giới thiệu xu hướng tiêu dùng và các mẫu mã sản phẩm đồ gỗ hiện đại
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về bồi dưỡng kiến thức về mẫu mã sản phẩm cho các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất làng nghề gỗ mỹ nghệ Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
c. Tư vấn các Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất đồ gỗ trong việc xây dựng nội dung và hình thức catalog
2. Chuyên gia 2:
a.  Xây dựng giáo trình giảng dạy về “Thị trường và tiếp cận thị trường thương mại điện tử” đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong đó tập trung vào một số phần cụ thể:
• Chiến lược xây dựng và phát triển thị trường doanh nghiệp
• Các chính sách chiến lược kinh doanh chủ yếu
• Giới thiệu thương mại điện tử và các công cụ phát triển thương mại điện tử
b. Tham gia giảng dậy lớp đào tạo, nâng cao hiểu biết về thị trường thương mại điện tử cho các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ được lựa chọn ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
c. Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ được lựa chọn ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp/cơ sở của mình

III. Kinh phí:
Chi phí chuyên gia được căn cứ theo hướng dẫn của LHQ – EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam – Bản cập nhật năm 2009, và đã bao gồm thuế TNCN.
1. Chuyên gia 1: Dự kiến thực hiện công việc trong 26 ngày
2. Chuyên gia 2:  Dự kiến thực hiện công việc trong 20 ngày

IV. Thời gian thực hiện: Tháng 6 và tháng 7/2011

V.       Yêu cầu khả năng, bằng cấp:

1. Chuyên gia 1:
- Hiểu biết về các vấn đề mỹ thuật
- Có kinh nghiệm trong thiết kế mẫu mã sản phẩm
- Có kinh nghiệm làm việc với các vấn đề về thiết kế đồ hoạ

2. Chuyên gia 2:
- Có bằng cử nhân về chuyên ngành kinh tế/marketing
- Có kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và chiến lược kinh doanh
- Có khả năng làm việc độc lập.Báo cáo phân tích thị trường