Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng kết ngành năm 2006 và đề ra phương hướng năm 2007
02 | 10 | 2007
Ngày 2/1/2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007. Ngoài tổng kết việc thực hiện kế hoạch, Hội nghị cũng đã nghiêm khắc kiểm điểm tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2006.

Năm 2006, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức như: dịch bệnh diễn biến phức tạp, bão lũ thất thường nhưng sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển. Ước tính giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,47% (theo giá so sánh 1994), trong đó trồng trọt tăng 2,7%; chăn nuôi: 7,3%; lâm nghiệp: 1,2%; dịch vụ nông nghiệp: 2,7%. Tổng sản phẩm trong nước khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,77% (nông nghiệp: 2,84%; lâm nghiệp : 1,14%). Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản ước đạt 7,16 tỷ USD, tăng 19,7% so với năm trước. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cao su tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí cũng được Bộ quan tâm triển khai, toàn ngành năm 2006 đã tiết kiệm được khoảng 174 tỷ VNĐ (chủ yếu tiết kiệm từ chi tiêu, đấu thầu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật...).

Mục tiêu ngành năm 2007

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng nông – lâm nghiệp 3%/năm (trong đó nông nghiệp 2,9-3%; lâm nghiệp trên 1%);

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: trồng trọt 68%, chăn nuôi 26%, ngành nghề và dịch vụ khác 6%;

- Kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản 7,4 tỷ USD;

- Khoán bảo vệ rừng 2 triệu ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 703 nghìn ha, trồng rừng tập trung 200 nghìn ha, trong đó trồng rừng sản xuất 150 nghìn ha, trồng cây phân tán 200 triệu cây;

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sạch 70% (tăng 4%);

- Sản lượng muối đạt 1,2 triệu tấn.

Các chương trình sẽ được phát triển, bao gồm:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng kết hợp thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất;

- Phát triển nhanh đàn chăn nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở phòng chống tốt các loại dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm;

- Chương trình đẩy mạnh bảo vệ rừng, kinh doanh lâm nghiệp toàn diện, trồng rừng kinh tế và chế biến lâm sản, nhất là hàng lâm sản xuất khẩu;

- Chương trình đẩy mạnh nâng cao chất lượng muối ăn, đẩy nhanh sản xuất muối sạch, chất lượng cao xuất khẩu và muối công nghiệp thay thế nhập khẩu;

- Đẩy mạnh phát triển công nghệ chế biến nông lâm sản, ngành nghề và dịch vụ nông nghiệp;

- Chương trình phát triển đê điều và phòng chống lụt bão;

- Chương trình phát triển nông thôn.

Tin, bài liên quan:

Năm 2006: Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng kháAgroviet
Báo cáo phân tích thị trường