Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miền Tây: tiền công thu hoạch lúa tăng
20 | 07 | 2011
Giá thuê nhân công thu hoạch lúa hè thu tại các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp… hiện đang ở mức rất cao.

Tại huyện Cầu Kè, Càng Long (Trà Vinh), huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Mang Thít (Vĩnh Long), giá cắt lúa thủ công từ 300.000 – 350.000 đồng/công, tăng 20% so vài vụ lúa gần đây. Nguyên nhân là do nhiều trận mưa lớn kèm theo gió lốc trong thời gian gần đây đã làm cho nhiều trà lúa hè thu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chín ngoài đồng bị đổ ngã, trong khi đưa cơ giới vào thu hoạch lúa lại đạt hiệu quả không cao. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 5.000 chiếc máy gặt đập liên hợp, mới chỉ đáp ứng được 30% diện tích cần thu hoạch của toàn vùng. Mặc dù giá thuê lao động công nhật đang ở mức cao, nhưng ở hầu hết các địa phương, nguồn nhân lực trẻ rất hiếm do chuyển dịch lao động về các cụm đô thị làm việc.

Theo SGTTBáo cáo phân tích thị trường