Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề nghị lập Ban điều phối quốc gia cà phê Việt
25 | 07 | 2011
Bộ Công Thương đề nghị sớm thành lập Ban điều phối quốc gia cà phê VN để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc ban hành, thực hiện các cơ chế chính sách, theo dõi giá cả...

Theo báo cáo của Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những tháng đầu năm nay, việc các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động, tăng cường cạnh tranh, lấn át các doanh nghiệp VN để thu mua cà phê đã gây ảnh hưởng đến ngành cà phê xuất khẩu của VN, đẩy doanh nghiệp VN vào tình trạng khó khăn về nguồn hàng để thực hiện hợp đồng, người nông dân bị ép giá.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, Bộ Công Thương đã kiến nghị các bộ ngành hữu quan cùng các địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc mua bán nguyên liệu trong nước.

Bộ Công Thương cũng đề nghị sớm cho thành lập Ban điều phối quốc gia cà phê VN để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách; theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến giá cả, điều hành hoạt động xuất khẩu cà phê...

Theo Mai Hương

Dân ViệtBáo cáo phân tích thị trường