Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cà phê của Ấn Độ có thể tăng 6,7% trong năm 2012
19 | 08 | 2011
Sản lượng cà phê Ấn Độ dự báo tăng lên mức 322.250 tấn, tương đương tăng 6,7%, trong năm tài khoá 2012.

Theo Hội đồng cà phê nước này, sản lượng cà phê niên vụ 2010 – 2011 ước đạt khoảng 302 ngàn tấn. Hai loại cà phê chính của Ấn Độ là Arabica và Robusta.

Sản lượng cà phê Arabica có thể tăng 11% và sản lượng cà phê Robusta có thể tăng 4,8% trong năm tài khoá 2012.

Kim Dung AGROINFO

Theo Commodity online


Báo cáo phân tích thị trường