Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Top 10 nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới niên vụ 2010/11
20 | 08 | 2011
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai về sản lượng cà phê trong niên vụ này, sau Mỹ. Colombia đã vượt qua Indonesia để giành lại vị trí thứ 3.

Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố thứ hạng của các nhà sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2010/11 (tháng 10/2010 – tháng 9/2011) với sản lượng dự kiến như sau.

Sản lượng tổng

Thứ tự

Tên nước

Sản lượng (Nghìn bao)

1

Brazil

54.500

2

Việt Nam

18.725

3

Colombia

9.500

4

Indonesia

9.325

5

Ấn Độ

5.100

6

Ethiopia

4.400

7

Honduras

4.000

8

Peru

4.000

9

Guatemala

3.910

10

Mexico

3.700

Cà phê arabica

Thứ tự

Tên nước

Sản lượng (Nghìn bao)

1

Brazil

41.800

2

Colombia

9.500

3

Ethiopia

4.400

4

Honduras

4.000

5

Peru

4.000

6

Guatemala

3.900

7

Mexico

3.500

8

Nicaragua

2.000

9

El Salvador

1.700

10

Costa Rica

1.575

Cà phê robusta

Thứ tự

Tên nước

Sản lượng (Nghìn bao)

1

Việt Nam

18.150

2

Brazil

12.700

3

Indonesia

7.950

4

Ấn Độ

3.600

5

Bờ Biển Ngà

2.100

6

Uganda

1.900

7

Malaysia

1.000

8

Thái Lan

900

9

Cameroon

525

10

Togo

525

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường