Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê của Brazil giảm 7,7% trong tháng 8
05 | 09 | 2011
Theo Bộ thương mại Brazil, kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước này giảm 7,7% trong tháng 8.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8/2011 đạt 2,59 triệu bao, so với mức 2,81 triệu bao trong cùng kỳ năm 2010.

Theo Bloomberg


Báo cáo phân tích thị trường