Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân 2011-2012
30 | 11 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa yêu cầu Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương xuất không thu tiền hạt giống lúa và hạt giống ngô dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ sản xuất vụ đông xuân 2011-2012.
Việc xuất cấp phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hạt giống cây trồng và tổ chức đóng gói nhỏ, vận chuyển, giao hạt giống dự trữ tại trung tâm các huyện, thị xã ở các tỉnh trên. Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống đúng đối tượng, đúng mục đích và đáp ứng yêu cầu về sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 
Cụ thể, Bộ NN&PTNT yêu cầu Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương xuất, không thu tiền 1.250 tấn hạt giống lúa và 310 tấn hạt giống ngô dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ sản xuất vụ đông xuân 2011-2012. Có 13 tỉnh, thành phố sẽ được hỗ trợ là Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. 
Được biết, trước đó, ngày 25/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-TTg yêu cầu Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) hạt giống lúa và hạt giống ngô cho các địa phương nói trên để sản xuất vụ đông xuân 2011-2012.
Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi Thừa Thiên - Huế xuất không thu tiền 900 tấn hạt giống lúa dự trữ quốc gia để hỗ trợ 9 tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum. 
Tổng hợp


Báo cáo phân tích thị trường