Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cơ cấu các mặt hàng thủy sản xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2012
28 | 12 | 2012
Tháng 11/2012, xuất khẩu thủy sản đạt 531,54 triệu USD (giảm 8,7% so với cùng kỳ), đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước 11 tháng đầu năm đạt hơn 5,64 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong số các loại thủy sản xuất khẩu 11 tháng đầu năm, tôm chiếm 36,6%, đạt 2,06 tỷ USD; cá tra chiếm 28,31%, đạt 1,6 tỷ USD; cá ngừ chiếm 9,33%, đạt 526,54 triệu USD; nhuyễn thể 535,31 triệu USD, chiếm 9,5%; cua ghẹ, giáp xác đạt 106,34 triệu USD, chiếm 1,9%.
 
Cơ cấu các mặt hàng thủy sản xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2012
 
SẢN PHẨM
Tháng 10/2012 (triệu USD)
Tháng 11/2012 (triệu USD)
So với cùng kỳ 2011 (%)
11 tháng đầu năm 2012
(triệu USD)
So với cùng kỳ 2011 (%)
Tôm các loại (mã HS 03 và 16)
232,148
207,007
-3,4
2.064,504
-4,7
trong đó:   - Tôm chân trắng
74,425
72,004
+0,1
676,625
+7,9
                 - Tôm sú
133,432
116,091
-1,9
1158,312
-11,4
Cá tra (mã HS 03 và 16)
162,766
141,941
-4,3
1.597,016
-2,4
Cá ngừ (mã HS 03 và 16)
45,694
44,635
+51,7
526,540
+53,1
trong đó:   - Cá ngừ mã HS 16
21,015
23,382
+65,2
196,164
+47,4
                 - Cá ngừ mã HS 03
24,679
21,253
+39,3
330,377
+56,8
Cá các loại khác (mã HS 0301 đến 0305 và 1604, trừ cá ngừ, cá tra)
88,405
78,760
+14,5
812,407
+23,4
Nhuyễn thể (mã HS 0307 và 16)
54,992
48,495
-15,5
535,313
-0,6
trong đó: - Mực và bạch tuộc
47,745
42,427
-15,4
463,739
-0,2
                - Nhuyễn thể hai mảnh vỏ
7,247
6,068
-15,7
71,573
-3,2
Cua, ghẹ và Giáp xác khác (mã HS 03 và 16)
13,954
10,700
-19,8
106,343
+9,3
TỔNG CỘNG
597,959
531,539
-8,7
5.642,123
+2,1
 
Tuy giá trị xuất khẩu cá ngừ chỉ chiếm 9,33% trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhưng đây là sản phẩm duy nhất có tăng trưởng cao trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm trong số các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu cá ngừ trong tháng 11/2012 đạt 44,635 triệu USD, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm 2011, nâng giá trị xuất khẩu 11 tháng lên 526,540 triệu USD, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam với giá trị nhập khẩu 11 tháng đầu năm là 232,121 triệu USD (tăng 44,1%), đứng thứ hai là EU với 101,6 triệu USD (tăng 43,2%). Trong tháng 11, Đức và Italy là hai nước thuộc khối EU đều tăng giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam lần lượt là 11,5% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kể từ tháng 6 đến nay, xuất khẩu tôm từ từ đi xuống, giá trị xuất khẩu tôm tháng 11/2012 tiếp tục giảm nhưng vẫn khả quan hơn 3 tháng gần đây, đạt 207,007 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tôm chân trắng đạt 72,004 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 4 tháng liên tiếp với giá trị xuất khẩu sụt giảm (kể từ tháng 7/2012), đây là tháng đầu tiên xuất khẩu tôm chân trắng tăng với mức tăng rất nhẹ. Xuất khẩu tôm sú cũng khả quan hơn với giá trị xuất khẩu chỉ giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức giảm từ 7,2 - 29% trong suốt 9 tháng của năm. 
Cũng như 7 tháng gần đây, giá trị xuất khẩu cá tra tháng 11 tiếp tục giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 141,941 triệu USD, giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 1,597 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đã có dấu hiệu sụt giảm kể từ tháng 9, giảm mạnh tới gần 21% vào tháng 10 và tiếp tục giảm mạnh hơn trong tháng 11 với mức giảm 23% và có nguy cơ tiếp tục giảm trong những tháng tới.
Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ trong tháng 11 đạt 6,068 triệu USD, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2011, đưa giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm lên 71,573 triệu USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết 11 tháng đầu năm,  EU là thị trường lớn nhất chiếm gần 68% tổng giá trị NK nhóm hàng này khi đạt 48,603 triệu USD. Nhật Bản là thị trường NK lớn thứ 2 trên tổng số 47 thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam, đạt 7,145 triệu USD, chiếm 10% tổng giá trị.
Tuy xuất khẩu mực, bạch tuộc trong tháng 11/2012 giảm tới 15,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm chỉ giảm chút ít 0,2%, đạt 463,739 triệu USD.
Tháng 12/2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 540 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 lên gần 6,2 tỷ USD, tăng 1,01% so với năm 2011 và bằng 95,12% so với kế hoạch năm 2012


Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ