Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản tháng 6/2013 quay đầu giảm 10% so tháng trước.
22 | 07 | 2013
6 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 2,82 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2013.

 

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải Quan, tháng 6/2012, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 534,2 triệu USD, giảm 9,9% so với tháng trước, mặc dù vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2012. Trước đó, xuất khẩu thủy sản đã có sự khởi sắc trong tháng 3, 4 và 5/2013, sau khi đạt mức thấp kỷ lục về kim ngạch trong tháng 2/2013 (dưới 300 triệu USD).
 
Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 2,82 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2013.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2012 – 2013 (triệu USD)
 
 
 
(Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
 


Báo cáo phân tích thị trường