Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2014: Nhu cầu phân bón vào khoảng 11 triệu tấn
07 | 02 | 2014
Theo Bộ NN&PTNT, nhu cầu phân bón hóa học cho sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2014 cần gần 11 triệu tấn phân bón các loại, tăng cao hơn so với mức 10,3 triệu tấn năm 2013.
Trong đó, nhu cầu phân Urê 2,2 triệu tấn, phân SA 900 ngàn tấn, phân Kali 960 ngàn tấn, phân DAP 900 ngàn tấn, phân NPK 4 triệu tấn NPK và phân lân 1,8 triệu tấn.
 
Hiện nay, sản xuất công nghiệp phân bón trong nước đã đáp ứng hoàn toàn phân Urê, phân lân, phân NPK. Chỉ còn phân Kali vẫn phải nhập khẩu 100 %, vì trong nước không tự chủ nguồn nguyên liệu để sản xuất; phân DAP mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu từ nguồn sản xuất, còn lại phải nhập khẩu.
 
(Nguồn: Vinachem)
 


Báo cáo phân tích thị trường