Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đạm Phú Mỹ: 9 tháng đầu năm 2013 vượt 11% kế hoạch lợi nhuận cả năm
09 | 10 | 2013
Theo công bố của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của DPM ước khoảng 2.350 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm. Sản lượng urê DPM được tiêu thụ là 639.117 tấn, hoàn thành 79,8% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu 23.694 tấn; sản lượng các loại sản phẩm khác (NPK, phân bón tự doanh, hóa chất) là 290.090 tấn, hoàn thành 92,1% kế hoạch năm.
Doanh thu 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, giảm 23,54% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm đã được điều chỉnh; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 2.350 tỷ đồng, giảm 20,35% so với cùng kỳ và hoàn thành 111% kế hoạch năm.
 
Nguyên nhân doanh thu giảm mạnh (-23,54%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do DPM đã ngừng bao tiêu sản phẩm urê Cà Mau từ cuối năm trước và tình hình thị trường urê nội địa trong 9 tháng đầu năm diễn biến phức tạp và theo chiều hướng không thuận lợi cho giá bán.
 
Được biết, DPM vừa mới thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu sản lượng phân bón kinh doanh điều chỉnh giảm từ 385.000 tấn xuống 315.000 tấn do giảm sản lượng kinh doanh sản phẩm đạm Cà Mau và tổng doanh thu hợp nhất giảm 610 tỷ đồng, từ 10.710 tỷ đồng xuống còn 10.100 tỷ đồng.
 
Tính riêng quý III/2013, doanh thu của DPM ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng, giảm 43,68% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 521 tỷ đồng, giảm 28,58% so với cùng kỳ.
 


Báo cáo phân tích thị trường