Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê của châu Âu giảm 1,8% trong tháng 7
29 | 09 | 2016
Theo số liệu sơ bộ của Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF), dự trữ cà phê tại các cảng của châu Âu giảm 1,8% trong tháng 7. Đến cuối tháng 7, dự trữ tại các cảng giảm xuống còn 729.073 tấn, so với mức 742.142 tấn trong tháng 6.

Số liệu của ECF bao gồm dữ liệu dự trữ cà phê tại các cảng Antwerp, Bremen, Hamburg, Genoa, Le Havre vàTrieste.

Mặc dù giảm trong tháng 7 nhưng dự trữ cà phê tại các cảng châu Âu vẫn cao hơn những tháng đầu năm.

Bảng số liệu chi tiết dự trữ cà phê tại các cảng châu Âu đến tháng 5/2016:

Cảng 30/4/2016 (tấn) 31/5/2016 (tấn) Thay đổi (tấn)
Antwerp 307.086 306.124 -962
Bremen 103.706 103.706 0
Hamburg 122.014 126.750 4.736
Genoa 99.314 108.093 8.779
Le Havre 27.565 30.772 3.207
Trieste 47.105 49.236 2.131
Tổng 706.789 724.681 17.892

Theo Reuters và ECFGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ