Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quy định về tiêu chuẩn sản phẩm của Liên bang Nga
16 | 09 | 2007
Hiện nay tại Liên bang Nga vẫn đang tồn tại hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp được ban hành từ thời Liên xô cũ. Một số mặt hàng được bổ sung sau này, tuy nhiên vẫn được đánh giá dưới tên tiêu chuẩn nhà nước GOCT R.
Hệ thống tiêu chuẩn và quy trình thông qua các tiêu chuẩn này hiện nay đang được coi là lạc hậu và đang được xem xét cải cách để phù hợp xu thế hội nhập, cũng như đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

Nhằm mục tiêu này, ngày 27 tháng 12 năm 2003 đã ban hành Luật Liên bang về điều chỉnh kỹ thuật nhằm soạn thảo ban hành và thực hiện các yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm, quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ và tiêu huỷ hàng hoá, công việc hoặc dịch vụ; đánh giá sự phù hợp của hàng hoá dịch vụ với các tiêu chuẩn được ban hành. Tuy nhiên hiện nay tại Liên bang Nga vẫn áp dụng các tiiêu chuẩn cũ. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho từng tên loại sản phẩm cụ thể mà không có thể theo từng nhóm hàng, nên Thương vụ chỉ nêu tên một số các Tiêu chuẩn, nội dung cụ thể của các tiêu chuẩn này vì đang áp dụng tạm thời:

Yêu cầu chung đối với tất cả các loại hàng hoá: Các hàng hoá được nhập khẩu và lưu thông trên lãnh thổ Liên bang Nga cần phải tuân thủ các điều luật của “Luật bảo vệ người tiêu dùng và giải quyết các quan hệ giũa người mua và người bán trong khi bán các hàng thực phẩm và phi thực phẩm”. Theo đó thì người bán hàng cần phải kịp thời thông báo cho người mua mọi thông tin chính xác và cần thiết về hàng hoá và người sản xuất, đảm bảo cho việc lựa chọn hàng chính xác.
Các thông tin bắt buộc về hàng hoá bao gồm: tên hàng, nhãn hiệu hàng hoá, nơi sản xuất, tên nguời chịu trách nhiệm đối với hàng hoá( khi có khiếu kiện, sửa chữa, bảo hành), nêu rõ tiêu chuẩn mà hàng hoá đó phải đạt, các thông tin về tính chất tiêu dùng chung chủ yếu của hàng hoá, các quy định và điều kiện cần thiết để sử dụng hàng hoá có hiệu quả và an toàn, thời gian và điều kiện bảo hành nếu hàng hoá được đảm bảo, thời hạn sử dụng cũng như các khuyến cáo về hậu quả xảy ra nếu hết các thời hạn trên đối với các hàng hoá mà hết thời hạn sử dụng có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng với cuộc sống, sức khoẻ và tài sản của ngưòi mua hàng, hoặc không phù hợp với ý nghĩa sử dụng hàng hoá đó, giá cả và cách sử dụng hàng hoá. Các thông tin trên đựoc thể hiện dưới dạng mác hàng hoá và các giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho phép, bản sao giấy chứng nhận có chứng thực của người cấp, trong các giấy tờ đi theo hàng hoá thì phải kèm vào mỗi hàng hoá xác nhận hàng hoá đó phù hợp với các yêu cầu đặt (số các giấy chứng nhận, thời hạn lưu hành, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc số đăng ký tờ khai phù hợp phù hợp với tiêu chuẩn cho phép, thời hạn giấy phép có hiệu lực.
Các thông tin bắt buộc trên về hàng hoá phải thể hiên trên hàng hoá dưới dạng bao bì hàng hoá, bao bì thương phẩm , giấy hướng dẫn sử dụng hàng hoá. yêu cầu với mỗi loại hàng hoá đều được người nhập khẩu nêu rõ đối với nhà xuất khẩu.
Về các yêu cầu cụ thể đối với các mặt hàng mà nhà yêu cầu cụ thể như sau :
Yêu cầu chung đối với bao bì và nhãn mác theo tiêu chuẩn  
- GOST R 51074- 2003 đối với hàng thực phẩm
- GOST R 51121-97 đối với hàng công nghệ phẩm
-  GOST R 50460-92 đối với hình thức và kích cỡ của dấu phù hợp với chất lượng sản phẩm.
Các yêu cầu đối với hàng nhập khẩu:
Hàng điện tử: Giáy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn GOST R 1280 phụ thuộc vào từng mặt hàng.
Hàng nhựa: Nếu hàng nhựa gia dụng dùng đựng thực phẩm cần có két luận vệ sinh phòng dịch theo tiêu chuẩn San Pin 2.3.2 1078-01
Hàng nhựa kỹ thuật cần có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R
Đồ gỗ và sản phẩm gỗ gia dụng cần các kết luận vệ sinh phòng dịch theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: GN2.1.6.1338-03; GH 2.1.6.1339-03; GH 2.3.3.972-00;SP 2.6.1758-99. Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GOST R 19917-93.
Cà phê
Cà phê hoà tan: Kết luận về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm SanPin 2.3.2 -1078-01.
Cà phê hạt: Kiểm tra vệ sinh thực vật; Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R 6805-97; Giấy kết luận về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm SanPin 2.3.2.1078-01.
Hạt điều: Kiểm tra vệ sinh thực vật; Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R 6805-97; Giấy kết luận về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm SanPin 2.3.2.1078-01
Hàng dệt may: Giấy kết luận về vệ sinh phòng dịch ( Yêu cầu vệ sinh đối với quần áo cho trẻ em, trẻ vị thành niên và người lớn) SanPin 2.4 7/1 1286-03.
Giày dép: Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R 1135-88,
Kết luận vệ sinh phòng dịch theo tiêu chuẩn SanPin 42-124-4390-87; GN2.3.3 972-00; MU 1.1. 037-95
Hàng thuỷ sản: Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R
 Kết luận vệ sinh phòng dịch theo tiêu chuẩn San Pin 2.3.2. 1078-01.
Hàng Thủ công mỹ nghệ : Kết luận về vệ sinh phòng dịch và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn GN2.1.6.1338-03; GH 2.1.6.1339-03; GH 2.3.3.972-00;SP 2.6.1758-99.
Xe đạp và phụ tùng: Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn: GOST R 52111-2003; GOST R 25243-89; GOST R 29096-91; GOST R4.398-85.
Dây điện và cáp điện: Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GOST R phụ thuộc từng chủng loại.


Theo MOT
Báo cáo phân tích thị trường