Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tập đoàn Lộc Trời tham gia Diễn đàn Lúa gạo bền vững
17 | 03 | 2017
Viện nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) đang hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời, nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam, áp dụng các công cụ và thực hành nông nghiệp bền vững. Tập đoàn Lộc Trời là công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn của Diễn đàn Lúa gạo bền vững (SRP) vào sản xuất lúa.

Ông Bruce Tolentino, Phó giám đốc Truyền thông và Quan hệ đối tác của IRRI cho biết: IRRI rất vui mừng được làm việc với Tập đoàn Lộc Trời và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) nhằm thiết lập và áp dụng các tiêu chuẩn, chỉ số sản xuất lúa gạo bền vững. Đây là bước tiến quan trọng giúp nông dân trồng lúa cải thiện thu nhập và đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận được nguồn thực phẩm chất lượng cao.

SRP là bộ tiêu chuẩn bền vững đầu tiên trên thế giới về sản xuất lúa gạo. Được xây dựng bởi các chuyên gia từ IRRI và Chương trình Môi trường liên hợp quốc (UNEP) SRP được giới thiệu vào tháng 10 năm 2015. IRRI, UNEP và các thành viên SRP (gồm 62 cơ quan chính phủ, công ty, NGO và cơ quan nghiên cứu) đặt mục tiêu khoảng một triệu hộ nông dân nhỏ sẽ áp dụng thực hành nông nghiệp bền vững và nông nghiệp thông minh đến năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu chung này, Lộc Trời đang thực hiện một dự án thí điểm áp dụng bộ tiêu chuẩn này tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. IRRI cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: đánh giá nền về sử dụng đầu vào và ô nhiễm khí nhà kính.

Đối với dự án thí điểm, Lộc Trời sẽ làm việc với 150 nông dân trong 3 vụ liên tiếp. IRRI sẽ tập huấn cho cán bộ khuyến nông của Lộc Trời về sản xuất, thu hoạch và sau thu hoạch nhằm mở rộng phạm vi của dự án tới 4.000 nông dân mục tiêu vào cuối năm 2018. IFC, một thành viên của Ngân hàng Thế giới, đang hỗ trợ tài chính cho Lộc Trời để thực hiện dự án này.

Theo ông Peter Sprang, điều phối kỹ thuật của IRRI về SRP cho biết, nông dân và cán bộ khuyến nông rất quan tâm đến các tiêu chuẩn SRP, họ có thể ước tính lợi ích của gia tăng sản lượng, giảm chi phí đầu vào và tăng cường bảo vệ bản thân trong xử lý hóa chất nông nghiệp.

Bộ tiêu chuẩn SRP đã được áp dụng tại các thành viên SRP như Braxin, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam vào 2016.

Nguồn:http://irri.org/news/media-releases/irri-welcomes-loc-troi-to-the-sustainable-rice-platformAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường