Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
IFC – Tập đoàn Lộc Trời hợp sức thúc đẩy sản xuất gạo bền vững tại Việt Nam
12 | 12 | 2016
International Finance Corp. (IFC), một thành viên của Ngân hàng Thế giới, đang hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời để hỗ trượ tập đoàn này đưa ra các tiêu chuẩn và thực hành nông nghiệp bền vững xuyên suốt chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo. Bằng cách cải thiện sản xuất lúa gạo, các tổ chức này sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam tăng thị phần trên thị trường thế giới, tăng khả năng sinh lời một cách bền vững và cải thiện sinh kế cho nông dân.

Tập đoàn Lộc Trời hiện cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Trong quan hệ đối tác với IFC, tập đoàn Lộc Trời sẽ dành 2 năm tới để nghiên cứu đưa ra các tiêu chuẩn và thực hành nông nghiệp được phát triển bởi Khung sản xuất gạo bền vững (Sustainable Rice Platform – SRP), một đối tác đa phương, nhằm thúc đẩy hiệu quả và tính bền vững của các nguồn lực trong sản xuất tại địa bàn và xuyên suốt chuỗi giá trị lúa gạo. Khoảng 4.000 nông dân sẽ học các thực hành canh tác mới, giúp họ sản xuất gạo chất lượng cao, năng suất cao và bền vững, theo phát biểu của IFC.

Dự án này sẽ được triển khai trước hết ở mức độ thử nghiệm và sau đó được nhân rộng. Tập đoàn Lộc Trời hiện đang hợp tác với xấp xỉ 25.000 nông dân. Tập đoàn này đang tìm cách quản trị chuỗi cung ứng lúa gạo bền vững tại ĐBSCL, khu vực được xem là vựa lúa của Việt Nam.

Theo World GrainGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường