Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê, tăng xuất khẩu gạo trong 9 tháng đầu năm 2017
02 | 10 | 2017
Trong 9 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 20,5% về lượng, trong khi xuất khẩu gạo Việt Nam tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Cà phê

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 1,12 triệu tấn, tương đương 18,7 triệu bao loại 60kg, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu ước tăng 1,3% lên 2,55 tỷ USD trong cùng kỳ so sánh.

Trong tháng 9/2017, xuất khẩu cà phê Việt Nam – nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, ước đạt 90.000 tấn, thấp hơn mức xuất khẩu tháng 8 đạt 95.000 tấn.

Gạo           

Trong 9 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 4,61 triệu tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu gạo tang 19,5% lên 2,03 tỷ USD. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới, sau Ấn Độ và Thái Lan.

Trong tháng 9 vừa qua, xuất khẩu gạo Việt Nam ước đạt 500.000 tấn, so với mức 658.000 tấn trong tháng 8 trước đó, theo Tổng cục Thống kê cho biết.

Theo Reuters (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường