Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Green Pool điều chỉnh tăng dự báo thặng dư đường niên vụ 2017/18
02 | 11 | 2017
Theo nhà phân tích Green Pool, thị trường đường toàn cầu sẽ thặng dư 9,8 triệu tấn trong niên vụ 2017/18 do sản xuất tăng và tăng trưởng nhu cầu chậm chạp. Đồng thời, Green Pool đã điều chỉnh tăng dự báo thặng dư đường niên vụ 2017/18 từ dự báo 7,14 triệu tấn trước đó.

Sản lượng đường thô toàn cầu niên vụ 2017/18 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 193,05 triệu tấn, tăng từ mức dự báo trước đó là 191,14 triệu tấn. Mức sản lượng này tăng hơn 8% so với sản lượng 178,66 triệu tấn trong niên vụ 2016/17. “Sản lượng đường niên vụ 2017/18 tăng là do giá đường quốc tế và nội địa đều tăng trong 12 – 18 tháng qua, cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi tại hầu hết các nước sản xuất mía và củ cải”.

Sản lượng đường của EU được điều chỉnh tăng lên 19,5 triệu tấn, tương đương tăng 23% so với niên vụ 2016/17. Nga và Ukraine cũng được điều chỉnh tăng dự báo sản xuất và xuất khẩu, lại càng làm cạnh tranh trên thị trường toàn cầu thêm khốc liệt. “Những khu vực vốn thâm hụt đường nghiêm trọng trước đây, hiện cũng đang có thặng dư cho xuất khẩu”.

Trong khi đó, tiêu dùng được dự báo chỉ tăng 1,3%, từ mức 179,94 triệu tấn niên vụ 2016/17 lên 182,26 triệu tấn trong niên vụ 2017/18. Mức tăng trong dự báo tiêu dùng mới nhất thấp hơn mức dự báo 1,5% trước đó. Green Pool cho biết tiêu dùng tại cả khu vực kinh tế phát triển và đang phát triển đều găp hàng loạt vấn đề bao gồm thuế, rào cản thương mại và những lo ngại về sức khỏe. Mức tăng trưởng thấp 1,5 – 2% được cho là sẽ duy trì trong thời gian tới.

Đối với niên vụ 2016/17, Green Pool cho rằng thâm hụt đường thế giới sẽ ở mức 1,78 triệu tấn, điều chỉnh từ mức 2,08 triệu tấn trước đó. Sản xuất đường thế giới niên vụ 2016/17 ước đạt 178,66 triệu tấn; trong khi ước tính tiêu dùng là 179,94 triệu tấn. Phần lớn các nhà quan sát thị trường đều đặt hy vọng cao vào năm thâm hụt thứ 2 liên tiếp nhưng điều này sẽ không trở thành hiện thực.

Theo Reuters (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường