Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc điều chỉnh chính sách thuế, kích thích kinh tế nông thôn
08 | 11 | 2017
Theo thông cáo chung của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc gần đây, các chính sách ưu đãi thuế sẽ được mở rộng để giảm chi phí cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích ngân hàng cho vay để hỗ trợ phát triển kinh tế thực.

Doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với doanh thu hàng tháng từ 20.000 – 30.000 NDT (($3,050-$4,575), sẽ được miễn thuế GTGT từ đầu năm 2018 đến hết năm 2020. Trong cùng kỳ, các doanh nghiệp vay tiền từ các tổ chức tài chính không cần trả thuế trước bạ, thường chiếm khoảng 0,005% các hợp đồng cho vay.

Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng của các tổ chức tài chính đối với doanh thu từ lãi vay từ các khoản vay vi mô cho các hộ gia đình nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sẽ được dỡ bỏ từ tháng 12/2017 tới hết năm 2019.

Dữ liệu từ Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc cho thấy tính đến cuối tháng 6, tổng nợ của các tổ chức tài chính cho ngành nông nghiệp đã đạt 30.000 tỷ NDT, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016. Các khoản vay ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở mức 28.600 tỷ NDT, tăng 14,7% trong cùng kỳ so sánh.

Theo China Daily (gappingworld.com)  Báo cáo phân tích thị trường