Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội đồng chè Ấn Độ kêu gọi chính phủ ký thỏa thuận thương mại ưu đãi với Trung Quốc
27 | 02 | 2018
Hội đồng chè Ấn Độ đang kêu gọi chính phủ ký thỏa thuận thương mại ưu đãi với Trung Quốc để hai nước có thể tận dụng lợi thế thương mại chè. Chủ tịch Hội đồng chè Ấn Độ PK Bezbaruah, đang dẫn một phái đoàn gồm 22 thành viên Trung Quốc từ Dali tại Kolkât, cho biết Ấn Độ xuất khẩu khoảng 7.000 – 8.000 tấn chè đen sang Trung Quốc hàng năm; trong khi xuất khẩu chè từ Trung Quốc sang Ấn Độ không đáng kể.

Hàng năm, Trung Quốc sản xuất trung bình 2,6 triệu tấn chè, trong đó 60% là chè xanh. Ấn Độ sản xuất trung bình 1,3 triệu tấn chè hàng năm, phần lớn là chè đen. Mặc dù nhu cầu chè xanh tại Ấn Độ đang tăng, xuất khẩu chè xanh từ Trung Quốc sang Ấn Độ không đáng kể. “Về thương mại chè, Ấn Độ và Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh của nhau; thay vào đó, bổ sung lẫn nhau”, ông Bezbaruah cho biết thêm thương mại chè giữa hai nước nên được hưởng các mức thuế thấp hơn, do đó Hội đồng chè Ấn Độ đang đề xuất một thỏa thuận thương mại ưu đãi về chè.

Ông Bezbaruah cho rằng các chính sách kinh tế của Trung Quốc được lập ra ở cấp thành phố hoặc địa phương nên là một thuận lợi cho phái đoàn Trung Quốc từ Dali, thành phố của tỉnh Hồ Nam, chủ động tiến hành một thỏa thuận thương mại ưu đãi. Chen Jian, bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Dali, cho biết mặc dù các vấn đề thương mại quốc tế do chính phủ trung ương quyết định, các lãnh đạo địa phương có thể thuyết phục và vận động chính sách ở mức cao nhất. Ông Bezbaruah cho biết Ấn Độ và Trung Quốc có thể cùng hơp tác nghiên cứu về chè và đặt ra tiêu chuẩn dư lượng tối đa (MRL) cùng tiêu chuẩn cho cả hai nước. Hài hòa quy định MRL có thể xóa bỏ những rào cản thương mại phi thuế đối với thương mại chè giữa hai nước.

Theo Financial Express (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ