Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phát hành Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững”
04 | 06 | 2019
Được sự quan tâm tài trợ của Tổ chức UNDP, Chương trình UN-REDD thuộc Liên Hợp quốc đã hỗ trợ các chuyên gia thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Hiệp hội Cao su Việt Nam, tổ chức biên soạn Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững” để làm công cụ triển khai Chương trình hành động quốc gia REDD+.

Tài liệu này là công cụ giúp ngành cao su đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất cao su bềnvững, góp phần giảm mất rừng và suy thoái rừng. Tài liệu cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật sản xuất bền vững từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến cao su thiên nhiênvà gỗ cao su, tạo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thành phẩm. Tài liệu được xây dựng trên cơ sở chọn lọc và kế thừa những quy trình kỹ thuật củaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bổ sung và cập nhật những giải pháp tiến bộ,hiệu quả, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, tăng năng suất và thu nhập chongười sản xuất kết hợp với cải thiện đa dạng sinh học và hỗ trợ bảo vệ rừng trong vùngtrồng cao su. Tài liệu sẽ là một cẩm nang thực hành thiết thực cho người lao động trên vườn cây cao su và trong nhà máy chế biến nguyên liệu, đồng thời, giúp nhà quản lý và cán bộ khuyến nông hiểu rõ quy trình sản xuất cao su thiên nhiên và gỗ cao su bền vững.

Các doanh nghiệp Hội viên áp dụng Tài liệu này có thể bổ sung, thay đổi cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị. Trong quá trình thực hành, doanh nghiệp có thể đóng góp thêm các yêu cầu mới, các giải pháp sản xuất cao su bền vững để Tài liệu được cập nhật và hoàn thiện hơn cho những lần tái bản sau.

Tài liệu tải tại đây https://thitruongcaosu.net/wp-content/uploads/tailieu/tai-lieu-huong-dan-ky-thuat-san-xuat-cao-su-ben-vung.pdfBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ