Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đại gia lúa gạo miền Nam - Vinafood2 báo lỗ 170 tỷ đồng năm 2019
15 | 07 | 2020
Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2, VSF) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2019 với con số lỗ hơn 100 tỷ đồng và nhận về nhiều ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

Theo Vietnamdaily

Năm 2019, Vinafood2 ghi nhận hơn 16.811 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với cùng kỳ và Công ty báo lỗ ròng gần 170 tỷ đồng, tuy vậy con số này đã cải thiện hơn so với số lỗ đến 1.363 tỷ đồng của năm trước. Như vậy sau khi cổ phần hoá, đại gia lúa gạo miền Nam hầu như ghi nhận lỗ.

Vinafood2 cho biết nguyên nhân lỗ là do chính sách nhập khẩu gạo của các nước có nhiều thay đổi theo khuynh hướng tự do hoá thương mại, gia tăng các rào cản để bảo hộ sản xuất, cạnh tranh gay gắt, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất.

Tính đến cuối năm 2019, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Vinafood2 ghi nhận tới 1.279 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 2.263 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn gần 12 tỷ đồng.

Hay các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm tháng 10/2018 được xác định lại giá trị đầu tư tài chính là 1.281 tỷ đồng, nhưng các đơn vị kinh doanh thua lỗ làm giảm vốn Vinafood2 khiến Tổng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tương đương 425,5 tỷ đồng (trong đó 10 công ty cổ phần đã mất hết vốn với giá trị 324 tỷ đồng).

Do trong giai đoạn cổ phần hóa từ 1/4/2015 đến 8/10/2018, các khoản lập dự phòng đã được hoàn nhập tăng vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp nên khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Vinafood2 phải trích lập dự phòng đầy đủ cho các giai đoạn trước đó, tương ứng số tiền 1.728 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh sau cổ phần hóa.

Dai gia lua gao mien Nam - Vinafood2 bao lo 170 ty dong nam 2019
 Vinafood2 ghi nhận lỗ 170 tỷ đồng năm 2019.

Nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Báo cáo hợp nhất năm 2019 của Công ty nhận ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán. Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2019, Vinafood2 đang trình bày giá trị khoản đầu tư vào Công ty con – CTCP Lương thực Hậu Giang gần 29 tỷ đồng theo giá gốc do công ty con này đã tạm ngưng hoạt động. Khoản đầu tư này đã được dự phòng tổn thất toàn bộ. Kiểm toán viên không thể đánh giá được ảnh hưởng trên Báo cáo tài chính hợp nhất này.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề ngoại trừ thì Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Vinafood2 tại ngày 31/12/2019.

Song song đó, Báo cáo tài chính của Vinafood2 cũng nhận loạt vấn đề nhấn mạnh về khoản dự phòng tổn thất toàn bộ số hàng tồn kho thiếu chờ xử lý, về một số cơ sở nhà đất chưa được thống nhất phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá,…

Một số vấn đề khác kiểm toán viên lưu ý đến người đọc như kiểm toán viên tiền nhiệm đã loại trừ ý kiến kiểm toán do Công ty chưa hạch toán doanh thu và giá vốn của việc chuyển nhượng nhà số 2 Điện Biên Phủ, Thành phố Vinh.

Vào năm 2015, Công ty Lương thực Trà Vinh (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty) đã chuyển nhượng bất động sản tại Trà Vinh theo phương thức bán đấu giá và đang được theo dõi trên khoản mục doanh thu chưa thực hiện, giá vốn và chi phí chuyển nhượng hơn 3 tỷ đồng đang được thực hiện trên khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn.

Theo kiểm toán viên, VSF đã thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng chưa ghi nhận doanh thu, giá vốn của hoạt động chuyển nhượng này vào kết quả kinh doanh. Số liệu trên Báo cáo tài chính liên quan đến nội dung này sẽ thay đổi sau khi có quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng.

Ngoại trừ ý kiến cho khoản đầu tư vào Công ty con – CTCP Lương thực Hậu Giang do công ty đã ngưng hoạt động. Đồng thời ngoại trừ ý kiến cho khoản đầu tư vào công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm Công ty TNHH Lương thực V.A.P, CTCP Phú Tam Khôi, cơ sở nuôi cá ở khém Long Trị với tổng giá trị đầu tư là 61 tỷ đồng.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ