Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển khai 6 biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn thực phẩm
04 | 08 | 2007
Ở nước ta, việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chủ yếu vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là người dân rất hạn chế.
Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Ô nhiễm thực phẩm vẫn tồn tại ở tất cả các khâu nuôi, trồng, chế biến, bảo quản thực phẩm. Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) đã triển khai 6 biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn thực phẩm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống quản lý, hệ thống thanh tra chuyên ngành và hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trừ Trung ương đến địa phương có đủ năng lực và biên chế để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, thực hiện hình thành hệ thống quản lý và thanh tra chuyên ngành VSATTP từ Trung ương đến địa phương, theo mô hình cấp Trung ương có Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm với nhân lực 100 - 120 người, trong đó có Phòng thanh tra chuyên ngành VSATTP; tuyến tỉnh có Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm với 10-15 biên chế; tuyến quận/huyện có Phòng an toàn thực phẩm; tuyến xã/phường có 1-2 biên chế chuyên trách VSATTP. Tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông về VSATTP, nâng cao nhận thức và thực hành của người quản lý, lãnh đạo, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Đặc biệt chú y giáo dục tuyên truyền cho nhân dân thay đổi những phong tục tập quán lạc hậu, phổ biến những kiến thức khoa học trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm an toàn. Đầu tư đủ kinh phí cho công tác truyền thông. Bảo đảm mỗi tỉnh có một đội tuyên truyền cơ động VSATTP, có đầy đủ trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên VSATTP ở xã, phường, bảo đảm mỗi thôn bản có tối thiểu 1 cộng tác viên VSATTP và được hưởng phụ cấp từ ngân sách dự án. Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông VSATTP phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện tốt xã hội hóa công tác tuyên truyền VSATTP, huy động các kênh truyền thông, các lực lượng và các hình thức truyền thông đa dạng, phù hợp với các vùng dân tộc, các vùng địa lý./.

Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ