Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hợp tác với Ngân Hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn
02 | 10 | 2007

Trong cơ chế thị trường, sự hiểu biết về thị trường hàng hoá, từ các thông tin về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sự biến động về giá cả của các sản phẩm cho đến các sản phẩm phân tích kinh tế ngành và thị trưòng đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro và quản trị hoạt động Ngân hàng thương mại.

Hiểu được tầm quan trọng này, ngày 12/4/2007, Trung tâm Quản trị rủi ro-Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGRIBANK) đã gặp gỡ, đặt quan hệ hợp tác với Trung tâm Thông tin- Viện Chính sách Chiến lược Phát triển NNNT (AGROINFO) trong việc cung cấp thông tin một số ngành hàng nông sản chính, tư vấn xây dựng phần mềm thông tin quản lý rủi ro, đào tạo kỹ năng phân tích kinh tế ngành và thị trường cho cán bộ trong hệ thống chi nhánh của AGRIBANK tại địa phương.

______________________________Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ