Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt dự án "Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam"
22 | 06 | 2007
Ngày 3/11, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án "Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ.

Dự án "Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản với kinh phí viện trợ là 381.200.000 Yên. Vốn đối ứng của phía Việt Nam là 2.606.800.000 đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Thái Bình và Hoà Bình tự cân đối trong ngân sách hàng năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 2/11, xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung vốn tôn nền của Chương trình cụm, tuyến dân cư, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình cụm, tuyến dân cư của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trước ngày 25/11/2006.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ