Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong xóa đói giảm nghèo
13 | 06 | 2007
Đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị "Vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong xóa đói giảm nghèo và bảo tồn đa dạng sinh học" tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13/6.
 Hội nghị là cơ hội để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trình bày những giải pháp, sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận thông tin với nhau trong lĩnh vực phát triển và bảo tồn lâm sản ngoài gỗ.

Tiến sĩ Vũ Văn Triệu, Trưởng đại diện Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cho biết IUCN đã giúp Việt Nam xây dựng Chương trình thí điểm hỗ trợ ngành lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2007-2010 với mục tiêu giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong đó có phát triển và bảo tồn lâm sản ngoài gỗ, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh họcNguồn tin: Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường