Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính sách ’tín dụng xanh’ của Trung Quốc
21 | 08 | 2007
Sau hàng loạt chiến dịch chống ô nhiễm môi trường bị thất bại, chính phủ Trung Quốc hy vọng có thể dùng các định chế tài chính để kiểm soát mức độ gây ô nhiễm ở các nhà máy, xí nghiệp. Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia (SEPA) đang phối hợp với Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc (CBRC) chuẩn bị thực hiện chính sách giám sát môi trường mới.

Chính sách “tín dụng xanh” sẽ buộc các công ty tuân thủ nghiêm luật bảo vệ môi trường. Ngân hàng sẽ từ chối cho vay đối với những nhà máy, xí nghiệp không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm các qui định về vệ sinh môi trường. Thậm chí, ngân hàng còn được phép thu hồi những khoản tín dụng đã cấp trước đó nếu doanh nghiệp xao lãng công tác bảo vệ môi trường.

Trung Quốc giờ đây đang nhận hậu quả từ việc theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế nhanh mà không chú trọng bảo vệ môi trường trong hơn 30 năm qua. Hầu hết các con sông lớn bị xâm hại nghiêm trọng và đẩy hàng triệu người vào tình cảnh thiếu nước sạch. Mỗi năm, Trung Quốc có khoảng 460.000 người chết sớm do hít phải khí độc và uống nước bị ô nhiễm. Ô nhiễm không khí gây thiệt hại kinh tế tương đương 7% GDP.(CA TPHCM)
Báo cáo phân tích thị trường