Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bao bì lương thực bán cổ phần
11 | 09 | 2007
Ngày 25/9, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Kinh doanh Bao bì lương thực (vốn điều lệ 31 tỷ đồng) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Ngày 25/9, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Kinh doanh Bao bì lương thực (vốn điều lệ 31 tỷ đồng) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Tình hình kinh doanh của công ty 3 năm qua không mấy khả quan với nhiều mặt yếu kém, năm 2005 thua lỗ khá lớn.

Số lượng cổ phần bán đấu giá là 2.149.200 cổ phần, giá khởi điểm 10.010 đồng/cổ phần, bước giá đặt mua chỉ có 10 đồng không phải 100 đồng như các cuộc đấu giá trước đây. Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 30% vốn điều lệ là 930.000 cổ phần.

Sản phẩm chủ yếu của Bao bì lương thực là bao PP gạo, bao đường, bao cám Con Cò và gạo xuất khẩu với sản lượng xuất khẩu năm 2005 là 5.996 tấn, 2006 đạt 10.631 tấn và ước năm 2007 sẽ xuất khẩu 12.000 tấn.

Sau khi cổ phần hóa, công ty sẽ đầu tư mở rộng sản xuất, cụ thể: để sử dụng tối đa công suất 2 máy sợi nhằm tăng sản lượng của nhà máy trong năm 2008 đạt 14,2 triệu sản phẩm bao/năm, công ty sẽ tập trung, dồn, dịch chuyển, sắp xếp lại 30 máy dệt để lắp thêm 1 số máy dệt, máy cắt may mà không cần mở rộng mặt bằng sản xuất.

Năm 2009, 2010 sẽ sử dụng diện tích 2 kho vật tư, thành phẩm để mở rộng mặt bằng sản xuất, đặt thêm máy dệt, hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì giấy đáp ứng nhu cầu của thị trường. Về định hướng lâu dài, công ty sẽ mở rộng và phát triển sản phẩm bao bì tự hủy đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường và quản lý môi trường.

Công ty cho rằng năm 2005 kinh doanh bị lỗ là do công tác tổ chức nhân sự trong các phòng, ban của công ty có nhiều xáo trộn, nhiều cán bộ chưa bắt kịp với hoạt động sản xuất kinh doanh đã xin nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác.

Bên cạnh đó giá các loại vật tư, hạt nhựa, tiền lương biến động tăng giá 10% đến 20% làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty còn có những yếu kém và khó khăn, cụ thể: Quỹ ngày công và năng suất lao động chưa cao, sản lượng sản xuất thực tế trong năm đạt thấp, ý thức trách nhiệm của một số lao động còn kém, thiếu rèn luyện.

Sản phẩm sản xuất ra chưa được giám sát kỹ trong quá trình sản xuất, nên chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, còn để khách hàng khiếu nại về lỗi in, thiếu trọng lượng, sai quy cách...

Chi phí tiền điện, tiền khấu hao, chi phí quản lý hàng tháng phân bổ cho sản phẩm cao, làm tăng giá sản phẩm sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Phụ tùng thay thế máy móc thiết bị trên thị trường không có, thường xuyên phải thuê gia công ngoài làm ảnh hưởng đến năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, còn có sự thiếu hiểu biết về sử dụng máy móc thiết bị... dẫn đến năng suất sản xuất chưa cao.

Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, nguồn tài trợ vốn từ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sẽ hạn chế, Công ty phải tự huy động vốn từ các nguồn khác.

Giá cả đầu vào bao gồm hạt nhựa nhập khẩu luôn biến động theo giá dầu mỏ thế giới, tiền điện tiêu thụ trong sản xuất tăng, tiền lương tăng... làm cho giá thành sản phẩm luôn biến động không ngừng, trong khi đó số lượng doanh nghiệp sản xuất bao bì nhiều nên sự cạnh tranh khốc liệt về giá là điều không tránh khỏi.

Hiện nay, sản lượng bao bì sản xuất vẫn chủ yếu phụ thuộc vào kế hoạch xuất khẩu gạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, hoạt động của Công ty vẫn mang tính thụ động, chưa có tính chủ động và chưa có chiến lược phát triển lâu dài. Từ đó việc tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu của doanh nghiệp chưa thực hiện được.

Nguồn: vneconomy

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ