Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xin cho biết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) có thể vừa đăng ký lại vừa điều chỉnh Giấy phép đầu tư (GPĐT) được hay không?
14 | 09 | 2007
Doanh nghiệp FDI có quyền vừa đăng ký lại vừa điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư

Trong hồ sơ đăng ký lại, doanh nghiệp FDI sẽ phải chuẩn bị thêm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. Doanh nghiệp FDI sẽ được nận Giấy chứng nhận đầu tư chú không phải là Giấy phép đầu tư điều chỉnh.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ