Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 10/10: giá giảm
12 | 10 | 2007
Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường New York lúc đóng cửa ngày 10/10 giảm xuống do các nhà sản xuất và các nhà đầu cơ đều tăng cường bán ra .
Hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2008 trên sở giao dịch điện tử ICE giảm 0,17 US cent xuống 9,74 US cents/lb vào lú đóng cửa, sau khi giao dịch ở khoảng 9,73 – 9,98 US cent/lb. Các hợp đồng khác giá giảm 0,11 đến 0,13 US cent.
Dự báo thị trường dư thừa nhiều đường đã tác động tới tâm lý nhiều người, gây ra hoạt động bán tháo. Tuy nhiên, thị trường vẫn có một yếu tố hỗ trợ, đó là giá dầu thô hồi phục. Giá các hàng hoá khác tăng trở lại cũng có lợi cho giá đường.
Dự báo trong những ngày tới, đường thô sẽ vững ở mức giá 9,70-9,90 US cent/lb.
Cuối tháng 10 này, Tổng công ty Mía - Đường Thái Lan sẽ bán đấu giá 172.710 tấn đường theo Hạn ngạch B của niên vụ 2007-08. Indonexia có kế hoạch sẽ cấp phép nhập khẩu đường trắng vào tháng 11.
Nhà phân tích Đức F.O. Licht ước tính sản lượng đường thế giới niên vụ 2007/08 sẽ đạt 169,89 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm trước.
F.O. Licht dự báo sản lượng mía niên vụ 2007/08 sẽ đạt 134,72 triệu tấn, tăng 3,6% so với vụ trước, trong khi sản lượng đường củ cải sẽ đạt 35,18 triệu tấn, giảm 4,1% so với vụ 2006-07.
Do sản lượng của châu Á tăng nên thị trường sẽ vẫn dư thừa trong năm 2007-08 bởi sản lượng sẽ tăng vượt nhu cầu. Dự báo dự trữ đường toàn cầu sẽ tăng ít nhất 10 triệu tấn.
Trong niên vụ 2008/09, dự báo sức ép thừa cung sẽ giảm xuống bởi các nhà sản xuất phản ứng tiêu cực khi thấy giá thấp.
Loại
10/10
+/-
Đường trắng, USD/tấn
282,90
-3
Đường thô, US cent/lb
9,74
-0,17

Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường New York lúc đóng cửa ngày 10/10 giảm xuống do các nhà sản xuất và các nhà đầu cơ đều tăng cường bán ra .
Hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2008 trên sở giao dịch điện tử ICE giảm 0,17 US cent xuống 9,74 US cents/lb vào lú đóng cửa, sau khi giao dịch ở khoảng 9,73 – 9,98 US cent/lb. Các hợp đồng khác giá giảm 0,11 đến 0,13 US cent.
Dự báo thị trường dư thừa nhiều đường đã tác động tới tâm lý nhiều người, gây ra hoạt động bán tháo. Tuy nhiên, thị trường vẫn có một yếu tố hỗ trợ, đó là giá dầu thô hồi phục. Giá các hàng hoá khác tăng trở lại cũng có lợi cho giá đường.
Dự báo trong những ngày tới, đường thô sẽ vững ở mức giá 9,70-9,90 US cent/lb.
Cuối tháng 10 này, Tổng công ty Mía - Đường Thái Lan sẽ bán đấu giá 172.710 tấn đường theo Hạn ngạch B của niên vụ 2007-08. Indonexia có kế hoạch sẽ cấp phép nhập khẩu đường trắng vào tháng 11.
Nhà phân tích Đức F.O. Licht ước tính sản lượng đường thế giới niên vụ 2007/08 sẽ đạt 169,89 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm trước.
F.O. Licht dự báo sản lượng mía niên vụ 2007/08 sẽ đạt 134,72 triệu tấn, tăng 3,6% so với vụ trước, trong khi sản lượng đường củ cải sẽ đạt 35,18 triệu tấn, giảm 4,1% so với vụ 2006-07.
Do sản lượng của châu Á tăng nên thị trường sẽ vẫn dư thừa trong năm 2007-08 bởi sản lượng sẽ tăng vượt nhu cầu. Dự báo dự trữ đường toàn cầu sẽ tăng ít nhất 10 triệu tấn.
Trong niên vụ 2008/09, dự báo sức ép thừa cung sẽ giảm xuống bởi các nhà sản xuất phản ứng tiêu cực khi thấy giá thấp.
Loại
10/10
+/-
Đường trắng, USD/tấn
282,90
-3
Đường thô, US cent/lb
9,74
-0,17Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ