Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bắc Ninh phát triển KCN, cụm công nghiệp làng nghề
01 | 11 | 2007
Sau 10 năm qui hoạch xây dựng, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã phát triển được 25 khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp làng nghề với diện tích mặt bằng 628ha.
Các khu, cụm công nghiệp đã thu hút được 761 cơ sở sản xuất kinh doanh thuê 197,3ha đất, với tổng số vốn đăng kí kinh doanh 2.114 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD.

Phần lớn các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp làng nghề đã phát huy tốt việc sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Riêng giá trị công nghiệp trong năm 2006 đã đạt 3361,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 85,4 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp làng nghề đã thu hút, sử dụng gần 15.400 lao động, chủ yếu là lao động địa phương, góp phần giải quyết tình trạng dư thừa lao động trên địa bàn hiện nay.


Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ