Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thúc đẩy hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Inđônêxia
11 | 12 | 2007
Đại điện Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam và đại diện Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển Inđônêxia vừa ký biên bản đàm phán hợp tác nghề cá giữa hai nước.


Phía Việt Nam đề nghị Inđônêxia tạo điều kiện cấp phép cho các tàu cá xa bờ của Việt Nam được khai thác ở vùng biển đặc quyền của Inđônêxia. Trước đây, Inđônêxia đã có chính sách về vấn đề này nhưng hiện nay đã chấm dứt. Tuy nhiên, Chính phủ Inđônêxia có chính sách cho các công ty nước ngoài được đăng ký hoạt động trên lãnh thổ nước này nếu cam kết sẽ thực hiện các hoạt động kinh tế, liên doanh trong lĩnh vực công nghiệp nghề cá tổng hợp, trong đó, bắt buộc phải có các hoạt động về chế biến thủy sản.

Ông Parlin Tabunan, Cục trưởng Cục Khai thác cá biển, Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển, cho rằng bản ghi nhớ (cũ) của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (cũ) và Bộ trưởng Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển của Inđônêxia sẽ chấm dứt thời gian hiệu lực vào ngày 8/1/2008. Do vậy, hai bên cần phải ký kết gia hạn hiệu lực cho bản ghi nhớ hoặc xây dựng một bản ghi nhớ hợp tác mới.

Hai bên thống nhất sẽ đề xuất với Chính phủ nước mình về vấn đề gia hạn hoặc xây dựng mới bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ phải đảm bảo kế thừa nội dung của Bản ghi nhớ cũ và bổ sung lĩnh vực đầu tư trong chế biến thủy sản tại Inđônêxia; đồng thời, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển của Iđônêxia xem xét, phê duyệt.

 Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường