Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quyết định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia
29 | 12 | 2007
Ngày 21/12/2007, Bộ Công Thương đã ra quyết định số 011/2007/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia.

Theo đó, Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2008 và năm 2009 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% gồm có:

Năm 2008: 150.000 tấn thóc, gạo (quy gạo) và 3.000 tấn lá thuốc lá khô.

Năm 2009: 200.000 tấn thóc, gạo (quy gạo) và 3.000 tấn lá thuốc lá khô.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu thóc, gạo và lá thuốc lá khô theo hạn ngạch thuế quan và được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Riêng đối với lá thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nhiên liệu để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) mới được phép nhập khẩu: Số lượng nhập khẩu tính trừ vào giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu do Bộ Công Thương cấp.

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Campuchia cấp theo quy định, được thông quan qua các cặp cửa khẩu dưới đây:

Phía Việt Nam
Phía Campuchia
- Lê Thanh (tỉnh Gia Lai)
- Buprăng (tỉnh Đăc Nông)
- Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)
- Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)
- Xa mát (tỉnh Tây Ninh)
- Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)
- Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)
- Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)
- Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)
- Bình Hiệp (tỉnh Long An)
- Vàm Đồn (tỉnh Long An)
- Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)
- Đinh Bà (tỉnh Đồng Tháp
- Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thành Phước (tỉnh Đồng Tháp)
- Tịnh Biên (tỉnh An Giang)
- Khánh Bình (tỉnh An Giang)
- Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)
- Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)
- Ô răng (tỉnh Mondolkiri)
- Trapajing Sre (tỉnh Kratie)
- Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)
- Trapaijing Plong (tỉnh Công Pông Chàm)
- Đa (tỉnh Công Pông Chàm)
- Chăn Mun (tỉnh Công Pông Chàm)
- Sa Tum (tỉnh Công Pông Chàm)
- Bos môn (tỉnh Xvay Riêng)
- Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)
- Sre Barang (tỉnh Xvay Riêng)
- Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)
- Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng)
- Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng)
- Phnom Đen (tỉnh Ta Keo)
- Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)
- Prek Chak (tỉnh Cam pốt)


Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trừ đi số lượng nhập khẩu của từng mặt hàng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.www.baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ