Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
11 | 01 | 2008
Hỏi: Kiểu dáng công nghiệp là gì, điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, đối tượng nào không được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp?


Đáp:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Theo quy định tại Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới; Có tính sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng sau không được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có; Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp; Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.Theo www.dddn.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường