Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng Việt và phải phát âm được
22 | 01 | 2008
Thế nào là tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng Việt? Hiểu thế nào là quy định đòi hỏi tên doanh nghiệp phải phát âm được?

Trả Lời

Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 88/2006/NĐ - CP quy định đòi hỏi tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và phát âm được.

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định về chữ Việt, tiếng Việt. Bản thân tiếng Việt luôn phát triển đặc biệt trong bối cảnh hội nhập. Một số từ có gốc từ ngôn ngữ nước ngoài đã và đang được Việt Nam hoá và trở thành một bộ phận cấu thành của Tiếng Việt.

Do vậy, cần hiểu rằng tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng Việt là tên doanh nghiệp được cấu thành bởi các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (33 chữ cái); các thanh sắc (6 thanh), cá chữ số và một số kỹ hiệu quen thuộc như &, @, -,

Tên doanh nghiệp phát âm được phải là tên được cấu thành bằng những từ phát âm được (đọc được). Những từ phát âm được thường là những từ có chứa nguyên âm, còn những từ không phát âm được là những từ bao gồm một dãy phụ âm thanh đi liền nhau.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ