Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu nghêu đông lạnh tới EU giảm
31 | 01 | 2008
11 tháng đầu năm 2007, xuất khẩu nghêu đông lạnh của Việt Nam đã đạt 12.100 tấn, kim ngạch đạt 28,2 triệu USD, giảm 4% về lượng và 11% về kim ngạch so cùng kỳ 2006.

Xuất khẩu nghêu đông lạnh sang EU đạt số lượng cao nhất 7.900 tấn, kim ngạch 17,4 triệu USD, giảm 17% về lượng và 25% về kim ngạch so cùng kỳ 2006. Xuất khẩu nghêu đông lạnh tới EU giảm đã tác động khiến cho tổng kim ngạch xuất khẩu nghêu đông lạnh của Việt nam giảm.

Trong khối EU, xét theo khối lượng, Bồ Đào Nha là thị trường nhập khẩu nghêu đông lạnh lớn nhất với khối lượng đạt 2.900 tấn (tăng139% so cùng kỳ 2006); tiếp đến là thị trường Italia đạt 2.100 tấn (giảm 24%) và thị trường Tân BanNha 1.800 tấn (giảm 56% so cùng kỳ 2006). Xét theo kim ngạch, thị trường Italia là thị trường xuất khẩu hàng đầu với kim ngạch 6,1 triệu USD (giảm 31% so cùng kỳ 2006); tiếp đến là Bồ Đào Nha đạt 4,5 triệu USD và Tây Ban Nha 3,4 triệu USD (giảm 56% so cùng kỳ 2006). Kim ngạch xuất khẩu nghêu đông lạnh tới hầu hết các thị trường thuộc khu vực EU trong 11 tháng năm 2007 đều giảm như Italia (giảm 31%), Tây Ban Nha (giảm 56%), Bỉ (giảm 45%), Hà Lan (giảm 38%), Anh (giảm 41%)... chỉ có một số thị trường xuất khẩu tăng là Bồ Đào Nha (tăng 103%), Đức (tăng 12%), Pháp (tăng 89%) và nổi bật nhất là xuất khẩu nghêu đông lạnh tới Đan Mạch, khối lượng XK nghêu đông lạnh 11 tháng 2006 chỉ có 8 tấn, nhưng đến nay đã lên tới 125 tấn, kim ngạch tăng 2.442%. Bên cạnh đó, xuất khẩu tới EU đã tăng thêm 2 thị trường là CH Séc và Áo (kim ngạch chưa đáng kể), nhưng ngược lại không xuất được tới Estonia.

Xuất khẩu nghêu đông lạnh tới Hoa Kỳ lại tăng, đạt 1.800 tấn, kim ngạch 4,4 triệu USD, tăng 5% về lượng và 12% về kim ngạch so cùng kỳ 2006.

Kim ngạch xuất khẩu nghêu đông lạnh tới Nhật và Hàn Quốc đều đạt mức hơn 2 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu tới Australia, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore đều tăng so cùng kỳ 2006.

Một số thị trường như CH Trung phi, Gioocdani, Israel, Li băng, Samoa, Thái Lan, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc đều không XK được trong năm nay cũng góp phần nhỏ làm giảm kim ngạch 11 tháng 2007.

Nhìn chung, giá nghêu xuất khẩu trung bình 11 tháng năm 2007 đã giảm so cùng kỳ 2006, cụ thể: giá trung bình xuất khẩu tới Italia 2,.9USD/kg (giảm 9,4%), tới Bồ Đào Nha 1,5USD/kg (giảm 15%), Nhật 4,2USD/kg (giảm 11,6%), Hàn Quốc 1,9USD/kg (giảm 11,5%), Bỉ đạt 2,9USD/kg (giảm 6,1%), Đức đạt 2,9USD/kg (giảm 10,6%), Pháp 3,8USD/kg (giảm 0,7%), Nga 2,6USD/kg (giảm 11,4%)...Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường