Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tướng Chính phủ kí quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 4 vùng trong cả nước
14 | 02 | 2008
Ngày 5-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng.

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng: Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ ; vùng Tây Nguyên; vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010.

Tại các quyết định đều nêu rõ mục tiêu chủ yếu của từng vùng đến năm 2010 về tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; học sinh trong độ tuổi đến trường ; học sinh trung học cơ sở , trung học phổ thông; chỉ tiêu tuyển sinh trung học chuyên nghiệp; tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng; tỷ lệ lao động được đào tạo; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế , số trạm y tế xã có bác sĩ ; tỷ lệ dân thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp; nông, lâm, thủy sản; thương mại, dịch vụ, du lịch; các lĩnh vực giáo dục, VH-XH ; khoa học, công nghệ và môi trường; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, nhà ở và tuyến dân cư vùng ngập lũ) và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển KT-XH bảo đảm quốc phòng, an ninh...

 Nguồn: Kinh tế đầu tư
Báo cáo phân tích thị trường