Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế thu nhập doanh nghiệp: “Giảm xuống mức 25% là phù hợp”
26 | 02 | 2008
Dự kiến vào 28/2 tới, Dự thảo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi sẽ được trình Quốc hội phê duyệt.

Một trong những nội dung của Dự thảo lần này được nhiều người quan tâm là mức thuế suất. Và dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn của nền kinh tế, nhưng xung quanh mức thuế suất 25% vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Để hiểu rõ hơn về lần sửa đổi này cũng như mức thuế đề xuất 25% , chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội.

Giảm theo lộ trình

Thưa ông vì sao trong lần sửa đổi này, mức thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ được đề xuất giảm có 3%, từ 28% xuống 25% mà không phải thấp hơn như các nước khác trong khu vực ?

Trong lộ trình cải cách thuế của Chính phủ giai đoạn 2005 -2010 có đặt ra 3 mục tiêu, đó là: phải làm sao giảm được thuế suất; phải mở được diện chịu thuế và phải khuyến khích sản xuất, đẩu tư phát triển và đảm bảo được nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, hiện chúng ta đang áp dụng mức thuế suất là 28%. Do đó, với việc đề xuất giảm xuống còn 25% trong dự thảo lần này cũng là nằm trong việc thực hiện những mục tiêu trên, đồng thời tạo điệu kiện cho các doanh nghiệp tích lũy được tài chính nên nó cũng sẽ góp phần tăng thu ngân sách trong thời gian tới.

Còn việc tại sao không giảm xuống thấp hơn như các nước trong khu vực là do chỉ đạo của Chính phủ, đó là cải cách thuế phải có lộ trình. Trước đây, chúng ta đã giảm từ 32% xuống 28% và lần này đang đề nghị xuống 25%.

Tuy nhiên, do hiện nay đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, cho nên một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong chính sách thuế là phải đảm bảo đủ ngân sách để phục vụ phát triển nền kinh tế và phúc lợi xã hội, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Tôi cũng xin lưu ý rằng, đối với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore…thì hiện nay thuế suất của họ là 19% nhưng họ cũng phải theo lộ trình chứ không phải đột nhiên mà giảm xuống thấp như vậy.

Nhưng thưa ông, hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.Vậy, việc áp dụng mức thuế 25% liệu có trở thành một rào cản ?

Theo tôi thì không, bởi trong thời gian qua, chúng ta vẫn đang áp dụng mức 28% nhưng con số về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn liên tục tăng và đạt mức kỷ lục trên 20 tỷ USD vốn đăng ký trong năm 2007.


Nguồn: http://vneconomy.vn
Báo cáo phân tích thị trường